Pluto – trpasličí planeta

Pluto je malá trpasličí hvězda s velikostní menší než Rusko, její velikost je 2376 km. Tato malá trpasličí planeta byla objevena dne 18. února roku 1930, čily před druhou světovou válkou, bohužel byl v roce. Hned od svého objevu bylo Pluto považováno za planetu sluneční soustavy, tato informace však neplatí od roku 2006 kdy bylo vyřazeno z sluneční soustavy.  Pokračování textu Pluto – trpasličí planeta

Rychlost světla

Rychlost světla je podle obecné teorie relativity maximální rychlost kterou mohou dosáhnout jen nehmotné objekty (fotony, atd.) hmotné objekty mohou dosáhnout 0,9′ rychlosti světla. Tento limit lze teoreticky obejít pomocí červích děr které fungují pomocí ohnutí časoprostoru. Ve fyzice se rychlost světla označuje písmenem c. Rychlost světla ve vakuu je 299792458 m/s.

Pokračování textu Rychlost světla

Černé díry: základní informace, vznik, zánik

Černá díra je objekt natolik hmotný že jeho gravitační pole je tak silné že ho nemůže opustit ani světlo, tento bod nazýváme „horizont událostí“. Černá díra byla předpovězena v obecné teorii reativity. Černé díry se nachází i v centrech galaxií.

Pokračování textu Černé díry: základní informace, vznik, zánik